สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ :
admin@tambonnongyasai.go.th
Powered By WNT.CO.TH