เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซครั้งที่1/2564
รายละเอียด : วันที่7 มกราคม 2564คณะกรรมการกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกนสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และตัวแทนองค์กรภาคประชาชนเครือข่ายสุขภาพได้เสนอขอพิจารณาอนุมัติโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277