ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
รายละเอียด : วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายสมใจ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซพร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ โดย นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว ปลัดเทศบาล, นายอภิเดช กุลศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอและคณะกรรมการได้ ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ชื่อไฟล์ : gfAYgMRTue41715.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 76pdOgkTue41754.jpg
ชื่อไฟล์ : 2KbcoFTTue41731.jpg
ชื่อไฟล์ : fFqnChtTue41742.jpg
ชื่อไฟล์ : Tluh2H3Tue41803.jpg
ชื่อไฟล์ : Eka7PsATue41830.jpg