เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที4ครั้งที1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที4ครั้งที2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที3ครั้งที2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที3ครั้งที5/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที3ครั้งทีุ6/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277