messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้1,302
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,755
ทั้งหมด 228,022

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ.2567 กดลิงค์ เพื่อตอบ หรือสแกน คิวอาร์โค้ด edit

ลิงค์ (EIT)

QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
ภาพโครงการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ การปลูกจิตสำนึก การสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566
MOI Waste Bank Week
กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY
ขอเชิญเที่ยวงาน...สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเปิดประตูเล้า
ขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลหนองหญ้าไซร่วมจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview35
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซปี 2567 รอบ 6 เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหนวยงานของรัฐ ประจำเดือน เม.ย. 67 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มี.ค. 67 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 ข้อมูล ถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
find_in_page ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงงประมาณ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview39
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ การจัดการธนาคารขยะ ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview33

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุปีะจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview21

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ