เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 กันยายน 2566
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
24 สิงหาคม 2566
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง-โนนสมบูรณ์ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddding) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
17 สิงหาคม 2566
insert_drive_file การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลของราชการ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
14 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 47
9 เมษายน 2566
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 43
9 เมษายน 2566
insert_drive_file แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 38
4 เมษายน 2566
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
1 เมษายน 2566
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
29 มีนาคม 2566
เอกสารประกวดราคา เลขที่ E006/2566 insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-Bidding) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
3 มีนาคม 2566
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 64
16 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 94
10 มกราคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
29 ธันวาคม 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 62
13 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
9 ธันวาคม 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 58
9 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
8 พฤศจิกายน 2565
find_in_page แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
3 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๕ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
1 ตุลาคม 2565
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 62
1 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5