เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ใส่ code:

 อยากให้เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ มาปรับถนนเส้น หนองไผ่-โคกสะอาดด้วย เนื่องจากฝนตกถนนเละถนนเป็นหลุมลึกรถสัญจรทำให้ขูดใต้ท้องรถคะ อยากให้ปรับถนนให้เดินทางไปมาสะดวก ประชาชนที่สัญจรโดยรถมอเตอร์ไซค์ก็รถล้ม

จะนำข้อร้องเรียนเสนอคณะผู้บริหารเพื่อดำเนินการแก้ไขครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:30 กันยายน 2564)

อยากให้เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ มาปรับถนนเส้น หนองไผ่-โคกสะอาดด้วย เนื่องจากฝนตกถนนเละถนนเป็นหลุมลึกรถสัญจรทำให้ขูดใต้ท้องรถคะ อยากให้ปรับถนนให้เดินทางไปมาสะดวก มอเตอร์ไซค์รถล้มหลายครั้งมาก

จะนำข้อร้องเรียนเสนอคณะผู้บริหารเพื่อดำเนินการแก้ไขครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:30 กันยายน 2564)

อยากให้เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ มาปรับถนนเส้น หนองไผ่-โคกสะอาดด้วย เนื่องจากฝนตกถนนเละถนนเป็นหลุมลึกรถสัญจรทำให้ขูดใต้ท้องรถคะ อยากให้ปรับถนนให้เดินทางไปมาสะดวก

จะนำข้อร้องเรียนเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:30 กันยายน 2564)

เนื่องจากถนน4แยกร้านค้าขายอาหารตามสั่งภายในหมู่บ้านมีการชะล้างน้ำเสียลงถนนส่งกลิ่นเหม็นและยังมีนำ้เน่าเสียขังบริเวณถนน4แยกตลอดเวลาทั้งยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากส้วมซึมเนื่องจากบ่อพัก...แตกร้าวแจ้งไปยังเจ้าบ้านแล้วแต่ยังเพิกเฉยอยากให้เทศบาลเข้ามาตรวจสอบข้าพเจ้าและบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน

หมู่บ้านไหนคับ รบกวนแจ้งรายละเอียดด้วยคับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:19 กรกฏาคม 2564)

ดำเนินการแก้ไข ถนนเส้นหนองไผ่ -โคกสะอาดให้ด้วยคะรถล้มเนื่องจากถนนเป็นโคลนตมสัญจรไปมาก็ลำบาก

รับทราบครับ จะดำเนินการแจ้งคณะผู้บริหารคับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:10 มิถุนายน 2564)

ดำเนินการแก้ไข ถนนเส้นหนองไผ่ -โคกสะอาดให้ด้วยคะรถล้มเนื่องจากถนนเป็นโคลนตมสัญจรไปมาก็ลำบาก

รับทราบคับ จะดำเนินการแจ้งผู้บริหารครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:10 มิถุนายน 2564)

ถนนเส้นข้างโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ทางลัดบ้านโคกสะอาด ถนนขี้โคลนตม มากสันจรไปมาลำบาก

รับทราบคับจะดำเนินการแจ้งคณะผู้บริหารครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:10 มิถุนายน 2564)

7 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277